Starszy Programista Front-end/JavaScript

Projekt e-commerce, do którego możesz dołączyć, to front-end sklepów x-kom.pl oraz al.to. Wspólnie pracujemy nad implementacją nowych i rozwojem istniejących funkcjonalności we współpracy z innymi zespołami in-house (API, UI/UX, DevOps, SEO itp.).

Jako starszy programista będziesz odpowiedzialny zarówno za implementację UI i funkcjonalności, a także zaangażowany w ogólną pracę zespołu, pomoc innym programistom, proponowanie rozwiązań technicznych, czy współpracę na etapie definiowania funkcjonalności.

Stack technologiczny projektu:

 • TypeScript
 • HTML, CSS
 • React, StyledComponents, Node SSR
 • Redux, ReduxSaga, Reselect
 • Jest, Enzyme, React Test Renderer
 • Webpack
 • Różne biblioteki dodatkowe (lodash, axios itp.)
 • CI/CD (Azure DevOps) 

Nasze oczekiwania:

 • Duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych oraz umiejętność rozwiązywania problemów specyficznych dla tego rodzaju aplikacji
 • Świetna znajomość JS, HTML, CSS (RWD), React
 • Wiedza z zakresu HTTP, REST i SSR
 • Dobra znajomość typowania statycznego i zdolność wykorzystania jej w TypeScript
 • Znajomość paradygmatów, dobrych praktyk programowania i umiejętność aplikowania ich podczas pisania kodu oraz code review
 • Umiejętność pisania dobrych testów jednostkowych
 • Aktywny udział w scrum - zaangażowanie w planowanie pracy, definiowanie funkcjonalności, rozumienie założeń biznesowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach branżowych i szkoleniach
 • Elastyczne godziny pracy
 • Laptop i dodatkowe monitory
 • Biuro o wysokim standardzie (game room, chill room, kantyna, rowerownia, prysznic) – obecnie praca zdalna
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań

Aplikuj na stanowisko Starszy Programista Front-end/JavaScript

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 08.01.2021

Kraków

architektura oprogramowania

4 wakaty

aplikuj
wszystkie oferty pracy