Spezialist für den Auslandsvertrieb

Das erwarten wir von dir: 

 • Deutschkenntnisse auf einem Niveau, das es dir ermöglicht, sowohl am Telefon als auch per E-Mail frei zu kommunizieren 
 • Pro-Kunden-Einstellung und das Streben nach Verbesserung der customer experience 
 • Kenntnisse neuer Technologien 
 • Bereitschaft, neue Fähigkeiten zu entwickeln und zu erlernen und danach zu streben, ein Experte auf deinem Gebiet zu sein. 

Deine Aufgaben: 

 • Kundenkontakt: telefonisch (eingehende Anrufe) und E-Mail gemäß den festgelegten Standards 
 • Beratung: Im Rahmen des Produktangebots von x-kom.de, mit dem Ziel, den Verkaufsprozess abzuschließen 
 • Support: Technisch und informativ bei Reklamationen und möglichen Reparaturen 
 • Das Image des Unternehmens pflegen: Durch den Aufbau und die Pflege positiver Kundenbeziehungen.  

Wir bieten:  

 • Entwicklung: der Sprachkenntnisse durch die tägliche Arbeit mit der deutschen Sprache 
 • Schulungen: Zum Thema Kundenservice und Produktangebot 
 • Arbeitszeiten: Montag bis Freitag im Einschichtbetrieb. 
 • Ausstattung: Wir stellen dir die notwendigen Geräte für deine Arbeit zur Verfügung 
 • Arbeitsplatz: Częstochowa, Kraków oder Home-Office.  

Aplikuj na stanowisko Spezialist für den Auslandsvertrieb

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 14.09.2021

Częstochowa

Kraków

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy