Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Jeśli:

 • zależy Ci na tym, aby atmosfera w pracy była jak najlepsza
 • chcesz wpływać na zaangażowanie i motywację pracowników
 • jesteś osobą komunikatywną, otwartą i łatwo nawiązującą kontakty
 • umiesz wprowadzać w życie misję, wizję i wartości firmy
 • sprawnie posługujesz się słowem mówionym i pisanym
 • Twoja głowa jest pełna pomysłów usprawniających komunikację
 • cechuje Cię terminowość, sumienność i doskonała organizacja pracy
 • masz doświadczenie w pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną
 • dniami i nocami szukasz inspiracji z obszarów PR i EB

To możesz u nas:

 • kreować komunikację wewnętrzną firmy złożonej z około 1400 pracowników
 • brać udział w ciekawych projektach, a przede wszystkim je inicjować
 • współorganizować wewnętrzne wydarzenia w firmie
 • kreować wizerunek pracodawcy
 • zapraszać do firmy ciekawe postaci ze świata technologii, a nawet show – bussinesu
 • współpracować ze wszystkimi działami firmy
 • pociągać za sobą tłumy i tworzyć niepowtarzalny klimat naszej x-komowej rodziny

Co Ci oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozpoznawalnej firmie o wysokich standardach
 • świetne warunki pracy – nowoczesne biuro z kuchniami, bufetem, chill roomem, game roomem, studiem nagraniowym czy parkingiem dla rowerzystów i motocyklistów
 • możliwość realizowania się, wprowadzania nowych pomysłów i praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy 

Aplikuj na stanowisko Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 08.11.2019

Częstochowa

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy