Specjalista ds. kadr i płac

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe
 • Min 2 -letnie doświadczenie w pracy w dziale personalnym lub w dziale kadrowo-płacowym na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Znajomości programów kadrowo-płacowych, mile widziana znajomość Optima
 • Znajomości programu Płatnik
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziany kurs kadrowo- płacowy
 • Umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i indywidualnie
 • Dobra organizacja czasu pracy

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw kadrowych, w tym m. in. sporządzanie umów o pracę/umów cywilno – prawnych, akt osobowych pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz zleceniobiorców
 • Prowadzenie rejestru nieobecności oraz ewidencji aktualnych badań lekarskich
 • Naliczanie podatku dochodowego pracowników, zleceniobiorców oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PIT-4 od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, w tym miesięcznych raportów i deklaracji z pobranych składek ubezpieczeń społecznych pracowników
 • Przygotowywanie dokumentów oraz informacji na potrzeby audytów i kontroli
 • Wsparcie w obsłudze pozapłacowych świadczeń pracowniczych (ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka zdrowotna, pakiet sportowy)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku ogólnopolskim
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 04.06.2021

Częstochowa

administracja, kadry i zagadnienia prawne

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy