Programista X++ Dynamics 365 for Finance and Operations

Oczekiwania:

 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Gotowość do pracy w Częstochowie (min. 3 dni w tygodniu)
 • Doświadczenie w dużych wdrożeniach Dynamics AX 2012 R3 lub Dynamics 365 for Finance and Operations 
 • Znajomość architektury Dynamics 365 for Finance and Operations 
 • Bardzo dobra znajomość X++ oraz doświadczenie w tworzeniu rozszerzeń/modyfikacji systemu Dynamics AX 2012 R3 lub Dynamics 365 for Finance and Operations 
 • Znajomość C#/.NET
 • Znajomość Microsoft SQL Server, T-SQL
 • Nieustanne aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie rozwiązań Dynamics 365 for Finance and Operations
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną
 • Umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:

  • Dobra znajomość LCS
  • Znajomość Microsoft Azure
  • Znajomość funkcjonalności Dynamics AX 2012 R3/ Dynamics 365 for Finance and Operations w obszarach Finanse/Sprzedaż/Zakupy/Retail/Logistyka/WMS
  • Znajomość Dynamics 365 for Finance and Operations: Modern POS i Cloud 

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Udział we wdrożeniu Dynamics 365 for Finance and Operations w x-kom i spółkach powiązanych
  • Współpraca z analitykami biznesowymi, architektami przy projektowaniu i rozwoju Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Tworzenie i odbiór rozszerzeń funkcjonalności Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Współpraca z DevOps przy tworzeniu środowisk testowych, wdrażaniu i testowaniu zmian oraz ich automatyzacji
  • Przekazywanie wiedzy innym członkom zespołu w zakresie tworzonego rozwiązania oraz platformy Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów na etapie tworzenia rozwiązania

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
  • Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub B2B
  • Elastyczne godziny pracy
  • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
  • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
  • Komfortowe warunki pracy (game room, chill room, pyszną kawę i świeże owoce)

  Aplikuj na stanowisko Programista X++ Dynamics 365 for Finance and Operations

  Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

  Informacje

  Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

  Informacje

  Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

  • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
  • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
  • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
  • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

  Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

  Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  dodano: 09.07.2019

  Częstochowa

  systemy i administracja IT

  1 wakat

  aplikuj
  wszystkie oferty pracy