Product Owner x-kom.de

Kogo szukamy:

 • Posiadasz minimum 2 lata  doświadczenia w zarządzaniu projektami w branży e-commerce  na  stanowisku Produkt Owner, E-commerce Manager, Project Manager lub podobnym
 • Potrafisz samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić efektywnie proces zbierania i dokumentacji wymagań
 • Znasz technologie informatyczne w stopniu pozwalającym na zrozumienie zespołu i środowiska pracy
 • Potrafisz optymalnie dobrać rozwiązania technologiczne do pozyskanych wymagań biznesowych
 • Posiadasz umiejętność tworzenia wizji produktu/projektu
 • Interesujesz się zagadnieniami z zakresu IT, UX
 • Znasz zasady SCRUM
 • Jesteś proaktywny, dobrze zorganizowany i angażujesz się w powierzone zadania
 • Potrafisz samodzielnie podejmować decyzje, ustalać priorytety
 • Masz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Czujesz się dobrze w pracy zespołowej
 • Twoim celem jest doskonały Customer Experience
 • Mówisz płynnie po angielsku, nie masz problemów z komunikacją z klientem zagranicznym
 • Znasz język niemiecki w stopniu pozwalającym zrozumieć dokumentację projektową

Co będzie Twoim dodatkowym atutem?

 • Doświadczenie zawodowe związane z e-commerce dla klientów z rynku niemieckiego
 • Znajomość systemów JTL-Shop, JTL-Wawi, Magento lub innych platform e-commerce
 • Znajomość systemów ERP
 • Zainteresowanie rynkiem nowych technologii związanych z powstawaniem oprogramowania 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kreowanie wizji rozwoju strony x-kom.de oraz dostarczanie wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań  e-commerce
 • Badanie rynku i analiza działań konkurencji
 • Pracę z zespołami SCRUM jako Product Owner
 • Definiowanie wymagań biznesowych  
 • Mapowanie wymagań na funkcjonalności systemowe oraz przygotowanie user stories
 • Zarządzanie wymaganiami przez cały okres wdrożenia nowych funkcjonalności
 • Walidację wykonywanych user stories
 • Tworzenie dokumentacji projektowej
 • Utrzymanie i określenie priorytetów elementów product backlogu
 • Planowania sprintu wraz z zespołem scrumowym
 • Merytoryczne wsparcie zespołu programistycznego
 • Sporządzenie raportów z przebiegu prowadzonych prac

Co zyskasz pracując z nami?

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Product Owner x-kom.de

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 24.03.2021

Częstochowa

Kraków

budowanie wizerunku marki

wiedza techniczna

pozycjonowanie marki

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy