Product Owner

Oczekiwania:

 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość zasad SCRUM
 • Umiejętność przekładania potrzeb biznesowych na język technologii oraz skutecznego określania priorytetów
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji
 • Znajomość technologii informatycznych w stopniu pozwalającym na zrozumienie zespołu i środowiska pracy
 • Umiejętności analityczne
 • Dbałość o detale i wyczucie estetyczne
 • Dobra organizacja oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


Mile widziane:

 • Znajomość branży retail/e-commerce
 • Znajomość GIT
 • Znajomość zagadnień ALM
 • Zainteresowanie rynkiem nowych technologii związanych z powstawaniem oprogramowania lub innych obszarów IT


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowanie analiz biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla tworzonych funkcjonalności
 • Pracę z zespołami SCRUM jako Product Owner
 • Zbieranie i analizę wymagań oraz przygotowywanie user strories
 • Walidację wykonywanych user stories
 • Utrzymanie i określenie priorytetów elementów product backlogu
 • Planowania sprintu wraz z zespołami scrumowymi
 • Pomoc w organizacji spotkań zespołu w ramach SCRUM
 • Współpracę z IT Program Managerem przy wyznaczaniu celów dla zespołu oraz realizacji innych działań
 • Współpracę z pozostałymi działami/pracownikami firmy
 • Merytoryczne wsparcie zespołu programistycznego
 • Tworzenie dokumentacji projektowej
 • Usprawnienie procesów w obszarze budowy i rozwoju oprogramowania


Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy zdalnej lub częściowo zdalnej
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Komfortowe warunki pracy (game room, chill room, pyszną kawę)

 


Aplikuj na stanowisko Product Owner

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 12.03.2021

Częstochowa

architektura oprogramowania

0 wakatów

aplikuj
wszystkie oferty pracy