Koordynator ds. projektów WEB

Oczekiwania:

   • Minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w branży e-commerce (stanowisku E-commerce Manager, WEB Project Manager,  Product Owner lub podobnym)
   • Doświadczenie w pracy z zespołami IT
   • Ugruntowana wiedza  o procesach biznesowych, dobrych praktykach i rozwiązaniach e-commerce ( desktop & mobile)
   • Wiedza z obszaru user experience, umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i przełożenia ich na cele biznesowe
   • Znajomość narzędzi wspierających podnoszenie jakości wytwarzanych rozwiązań
   • Wysokie zdolności analityczne i organizacyjne
   • Umiejętność pracy w strukturze rozproszonej
   • Samodzielność oraz inicjatywa w podejmowanych działaniach
   • Bardzo dobre zdolności komunikacyjnych
   • Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
   • Kreatywność, entuzjazm oraz zaangażowanie w pracy

   Zakres obowiązków:

   • Kreowanie wizji rozwoju strony www, w jednej z wiodących firm branży e-commerce
   • Budowanie strategii oraz określanie celów biznesowych, z uwzględnieniem trendów rynkowych
   • Dostarczanie wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań dla e-commerce
   • Definiowanie wymagań biznesowych nowych funkcjonalności
   • Weryfikacja zgodności prowadzonych działań z wymaganiami i założeniami biznesowymi
   • Koordynacja pracy zespołu pod kątem dotrzymania terminów i wdrożenia funkcjonalności
   • Sporządzenie raportów z przebiegu prowadzonych prac
   • Badanie rynku i analiza działań konkurencji
   • Ścisła współpraca z  Web & Mobile App Managerem, zespołem UX, Product Owerem i zespołem SCRUM

   Oferujemy:

     • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
     • Elastyczne godziny pracy
     • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
     • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
     • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

     Aplikuj na stanowisko Koordynator ds. projektów WEB

     Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

     Informacje

     Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

     Informacje

     Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

     • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
     • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
     • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
     • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

     Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

     Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

     Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

     Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

     dodano: 09.10.2019

     Kraków

     budowanie wizerunku marki

     1 wakat

     aplikuj
     wszystkie oferty pracy