Junior Project Manager

Oczekiwania:

 • Umiejętność stawiania celów i nadawania im priorytetów
 • Doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu
 • Doświadczenie przy wdrażaniu projektów przynajmniej jako członek zespołu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znakomita organizacja czasu pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, pozwalające na swobodną koordynację pracy zespołu projektowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów zwinnych o szerokim i zmiennym zakresie
 • Znajomość Microsoft Dymanics 365 Finance and Operations
 • Znajomość Microsoft Azure DEV OPS
 • Znajomość Microsoft Sharepoint
 • Certyfikat z zarządzenia projektami typu PMP, IPMA, Prince2

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja  procesu planowania i  wdrażania projektów realizowanych w firmie
 • Tworzenie oraz zarządzanie dokumentacją projektową
 • planowanie budżetu projektu oraz realizacja poszczególnych zadań w ramach wyznaczonych celów budżetowych
 • Koordynacja pracy zespołu projektowego, w tym m.in. organizacja cyklicznych spotkań, monitorujących postępy w realizacji projektu
 • Komunikacja z managerami poszczególnych działów, mająca na celu wsparcie oraz koordynację poprawnego przebiegu projektów
 • Identyfikacja ryzyka i podejmowanie działań, zmierzających do jego eliminacji lub minimalizacji, w ramach realizowanego projektu
 • Nadzór nad poprawnością realizacji założeń przyjętej metodyki wdrożenia oraz nad poprawnością wykorzystywanych narzędzie projektowych
 • Raportowanie statusu projektu do PMO i do zarządu

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Atrakcyjny system premiowy dopasowany do wyników
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Możliwość współtworzenia kreatywnego zespołu specjalistów i pasjonatów

Aplikuj na stanowisko Junior Project Manager

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 20.09.2019

Częstochowa

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy