IT Manager

Oczekiwania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze wytwarzania oprogramowania
 • Certyfikat Agile PM
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność budowania i zarządzania zespołami developerskimi (rekrutacja, rozwój, motywacja, oceny pracownicze etc.)
 • Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi dostawcami usług
 • Znajomość technologii informatycznych w stopniu pozwalającym na zrozumienie zespołu i środowiska pracy
 • Proaktywne podejście do realizowanych zadań, inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Zorientowanie na cel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Znajomość SAFe
 • Znajomość branży retail/e-commerce

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i zarządzanie projektem, w tym: budżetem, zakresem, harmonogramem i jakością
 • Zarządzanie zespołem ok. 30 – 40 osób
 • Odpowiedzialność za terminową realizację projektów w obszarze developmentu
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług (outsourcing IT)
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie  
 • Koordynacja współpracy pomiędzy zespołami
 • Weryfikacja działań zespołów, w tym przestrzegania jakości i efektywności wykonywania zadań
 • Mierzenie, raportowanie i prezentowanie postępów w projekcie
 • Współpraca z Kierownikiem działu development przy wyznaczaniu celów dla zespołów oraz realizacji innych działań
 • Koordynacja przygotowywania pakietów wdrożeniowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach branżowych i szkoleniach
 • Elastyczne godziny pracy
 • Laptop i dodatkowe monitory
 • Biuro o wysokim standardzie (game room, chill room, kantyna, rowerownia, prysznic) – obecnie praca zdalna
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań

Aplikuj na stanowisko IT Manager

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 07.04.2021

Kraków

architektura oprogramowania

3 wakaty

aplikuj
wszystkie oferty pracy