Hostessa - Greeter

Oczekiwania:

 • dyspozycyjność
 • komunikatywność i otwartość na ludzi
 • postawa pro-kliencka oraz nastawienie na pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Zakres obowiązków:

 • witanie Klienta przy wejściu do salonu firmowego
 • wstępne rozpoznanie potrzeb klienta oraz obsługa biletomatu
 • nadzorowanie ilości Klientów, przebywających na terenie salonu, wedle określonych kryteriów
 • zapewnienie Klientom niezbędnych środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja dłoni) oraz przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa
 • dezynfekcja sali sprzedaży (stoły, ekspozycja itp.)
 • dbanie o zachowanie środków bezpieczeństwa oczekujących na obsługę (odległość itp.)
 • inne obowiązki zlecone przez przełożonego związane z obsługą Klientów i powierzchnią handlową

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku ogólnopolskim
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
 • pracę w zgranym zespole

Aplikuj na stanowisko Hostessa - Greeter

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 20.05.2020

Gliwice

Kielce

Kraków

Białystok

Wrocław

Bydgoszcz

Łódź

Warszawa

Katowice

Poznań

Szczecin

Gdańsk

Lublin

Opole

Częstochowa

Bielsko-Biała

Rzeszów

Biała Podlaska

Gdynia

obsługa klienta

pierwsze kroki w karierze

25 wakatów

aplikuj
wszystkie oferty pracy