Head of Software Engineering

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zarządzaniu działem Development lub na stanowisku IT Program Managera
 • Bardzo dobra znajomość praktyk ALM oraz umiejętność kreowania i optymalizacji cyklu rozwoju i wdrażania oprogramowania
 • Mocny background programistyczny (najlepiej w .NET/C#, Azure, MS SQL)
 • Praktyczna znajomość Scruma w złożonych organizacjach
 • Umiejętność optymalnego zarządzania zasobami w realizacji wielu odrębnych i/lub powiązanych projektów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie rozmów technicznych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu
 • Bardzo dobra komunikatywność
 • Umiejętność motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów
 • Zaangażowanie, pracowitość oraz chęć zdobywania wiedzy

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zarządzaniu i analizie ryzyka
 • Znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą sieci teleinformatycznych
 • Znajomość VSTS i zagadnień DevOPS
 • Umiejętność kreowania środowiska pracy atrakcyjnego dla pracowników i efektywnego dla pracodawcy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie działem Programistów zlokalizowanym w Krakowie i Częstochowie
 • Tworzenie optymalnych warunków dla pracy zespołów poprzez optymalizację narzędzi i procesów wykorzystywanych w ALM i Scrumie, pogłębianie współpracy oraz skuteczne eliminowanie przeszkód
 • Dbanie o jakość i terminowość prac zespołów scrumowych
 • Dbanie o właściwy rozwój kompetencji oraz motywację pracowników
 • Organizacja wsparcia podczas wdrożeń oraz ciągłego wsparcia powdrożeniowego
 • Prowadzenie rekrutacji do działu Development
 • Współpraca z pozostałymi działami IT, program managerami oraz kierownikami projektów w procesie wytwarzania oprogramowania
 • Współpraca z IT Operations w zakresie rozwoju praktyk DevOPS
 • Ocena zmian w systemach informatycznych, procesach biznesowych, przepływie informacji, procedurach oraz praktykach firmy pod kątem polityki bezpieczeństwa

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Head of Software Engineering

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 02.08.2019

Kraków

systemy i administracja IT

architektura oprogramowania

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy