Dyrektor marketingu x-kom

Oczekiwania: 

 • Doświadczenie zawodowe poparte wynikami pracy na stanowisku managerskim w segmencie e-commerce  
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów marketingowych oraz wdrażaniu dużych kampanii
 • Umiejętność tworzenia oraz realizacji strategii marketingowych (performance, brand, content, web&app design, social media) 
 • Umiejętność ustalania KPI dla procesów marketingowych oraz budżetowania działań 
 • Poparte wynikami doświadczenie w kreowaniu wizerunku brandu
 • Zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków 
 • Umiejętność zarządzania dużym zespołem, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów 
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu 

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji zadań związanych z obszarami: SEO/SEM, social media, porównywarki cenowe, marketing automation
 • Doświadczenie w realizacji kampanii B2B, aplikacji mobilnej, usług finansowych, e-sportu
 • Doświadczenie w pracy przy projektach UX (strona www, aplikacja mobilna) 
 • Zainteresowanie tematyką psychologii zakupów

Zakres obowiązków: 

 • Określenie oraz realizacja kluczowych wskaźników procesów marketingowych dla spółki x-kom
 • Wdrożenie strategii marketingowej dla spółki oraz koordynowanie jej realizacji
 • Współtworzenie strategii wdrażania nowych usług
 • Pełna odpowiedzialność za kreowanie budżetu działań oraz jego realizację 
 • Ścisła współpraca z działem sprzedaży w zakresie polityki sprzedażowej  
 • Współpraca z działami odpowiedzialnymi za obsługę klienta oraz analiza realizowanych przez nie procesów  
 • Bieżące monitorowanie i analiza danych rynkowych, działań konkurencji oraz potrzeb konsumenta  
 • Zarządzanie oraz koordynowanie pracą zespołu o charakterze projektowym 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Dyrektor marketingu x-kom

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 15.01.2020

Częstochowa

budowanie wizerunku marki

zarządzanie i rozwój pracowników

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy