Dyrektor działu IT

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w złożonym środowisku biznesowym (branża e-commerce będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
 • Gotowość do pracy w dwóch lokalizacjach (Kraków, Częstochowa)
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami rozproszonymi
 • Bardzo dobra znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Umiejętność analizy procesów i rozwiązań IT
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne, rozumienie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Umiejętność zarządzania priorytetami i delegowania zadań
 • Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i decyzje

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju firmy w zakresie rozwiązań IT w branży e-commerce
 • Zarządzaniem działem IT, składającym się m. in. z działu development, działu rozwoju i analiz, działu usług IT
 • Zrządzanie i koordynowanie pracy zespołów specjalistów w dziale IT
 • Kreowanie działań zmierzających do efektywnego dostosowania usług i systemów do potrzeb biznesowych spółki
 • Wdrażanie rozwiązań optymalizujących oraz usprawniających procesy IT
 • Nadzór nad tworzeniem i rozwijaniem architektury systemów, infrastruktury serwerowej oraz polityki bezpieczeństwa
 • Współpraca z innymi działami, odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Dyrektor działu IT

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 10.10.2019

Częstochowa

Kraków

systemy i administracja IT

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy