Doradca Klienta w Contact Center

Wymagania:

 • Doświadczenie w obsłudze Klienta;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze sprzedaży (niekoniecznie telefonicznej);
 • Postawa pro-kliencka oraz nastawienie na pomoc w rozwiązywaniu problemów;
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu nowych technologii i sprzętu elektronicznego;
 • Obsługa komputera i korzystanie z Internetu na poziomie codziennego użytkowania;
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy z zakresu sprzętu elektronicznego;
 • Umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji;
 • Dyspozycyjność, odporność na stres oraz samodzielność.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie rozmów z Klientami (wyłącznie połączenia przychodzące) z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług;
 • Bieżąca obsługa e-mailowa Klientów zgodnie z wyznaczonymi standardami;
 • Fachowe doradztwo, zmierzające do finalizacji procesu sprzedaży;
 • Udzielanie informacji technicznych związanych z oferowanymi produktami;
 • Realizowanie indywidualnego i zespołowego planu sprzedażowego;
 • Udzielanie pełnej informacji o sposobie reklamacji oraz ewentualnych naprawach;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami spółki.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku ogólnopolskim;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Możliwość podjęcia pracy w różnych zespołach (od informacyjnego po serwisowy) w zależności od poziomu wiedzy technicznej;
 • Szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Pyszną kawę i świeże owoce.

Aplikuj na stanowisko Doradca Klienta w Contact Center

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 11.05.2020

Częstochowa

obsługa klienta

0 wakatów

aplikuj
wszystkie oferty pracy