Brand Manager

Kogo szukamy?

 • Doświadczonego wizjonera produktowego 
 • Stratega marketingowego
 • Pasjonata nowoczesnych technologii
 • Kreatywnego i pomysłowego designera  

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Doświadczenia w projektowaniu produktów oraz ich wprowadzaniu a rynek
 • Umiejętności budowania strategii marki, w tym prezentowania produktu oraz ustalania działań marketingowych
 • Umiejętności przewidywania zachowań konsumentów, na podstawie dokonanych analiz produktów w danym segmencie
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Rewelacyjnego wyczucia stylu i estetyki, dbałości o detale
 • Bardzo dobrej samoorganizacji pracy
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu, umożliwiającym swobodna komunikacja

Co będzie Twoim dodatkowym atutem?

 • Doświadczenie w pracy w dużej organizacji (powyżej 500 osób)
 • Znajomość branży e-commerce, w tym typowych dla niej działań marketingowych
 • Znajomość programów do projektowania produktów
 • Doświadczenie w pracy projektowej
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Wyczucie i zmysł handlowy

Czym będziesz się zajmować?

 • Budować oraz egzekwować strategię rozwoju produktów marek własnych grupy x-kom
 • Koordynować, konsultować oraz zatwierdzać strategię designu produktu, jego opis oraz kierunek promocji marketingowej
 • Kreować oraz monitorować strategię pozycjonowania produktu na rynku, zwłaszcza pod kątem pozycjonowania cenowego
 • Konsultować oraz zatwierdzać jakość wybranych produktów, a także ich zgodność z ustaloną strategią
 • Ściśle współpracować z działem zakupów, projektu oraz działem marketingu

Co zyskasz pracując z nami?

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Aplikuj na stanowisko Brand Manager

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 22.06.2020

Częstochowa

pozycjonowanie marki

zakupy i sprzedaż

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy