Agile Coach


Pasujesz na to stanowisko jeśli:

 • Masz minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Masz doświadczenie w pracy z  procesem ALM  oraz posiadasz umiejętność kreowania optymalizacji cyklu rozwoju i wdrażania oprogramowania
 • Posiadasz certyfikaty np.: PC Agile SAFe, Agile coach, Agile trainer
 • Pracowałeś w Scrum’ie w złożonych organizacjach
 • Rozwiązywanie konfliktów i przekazywanie informacji zwrotnych nie jest Ci obce
 • Odnajdujesz się  w realizacji wielu projektów jednocześnie
 • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i zespołami

Dodatkowy atutem będzie jeśli:

 • Znasz narzędzia VSTS i zagadnienia DevOps
 • Wiesz jak  kreować środowisko pracy atrakcyjne dla pracowników i efektywnego dla pracodawcy
 • Posiadasz certyfikaty: PSM I / PSM II / PSM III  /PSPO I, PSPO II, PALEOsoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Edukacje zespołów w pryncypiach i wartościach Agile
 • Tworzenie optymalnych warunków dla pracy zespołów poprzez optymalizację narzędzi i procesów wykorzystywanych w ALM i SCRUM, pogłębianie współpracy oraz skuteczne eliminowanie przeszkód
 • Dbanie o jakoś i terminowość prac zespołów SCRUM
 • Dbanie o właściwy rozwój kompetencji oraz motywację pracowników
 • Wsparcie w przeprowadzaniu transformacji Agile w organizacji
 • Pomoc zespołom w Inspekcji oraz Adaptacji procesów wytwórczych
 • Organizację wsparcia podczas wdrożeń oraz ciągłego wsparcia powdrożeniowego
 • Współpracę z pozostałymi działami IT, program managerami oraz kierownikami projektów w procesie wytwarzania oprogramowania
 • Współpracę z IT Operations w zakresie rozwoju praktyk DevOPS


Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i niekorporacyjnej atmosferze pracy
 • Możliwość pracy zdanej lub częściowo zdalnej
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Udział w bieżących projektach oraz możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Komfortowe warunki pracy w biurze (game room, chill room, pyszną kawę i owoce)

Aplikuj na stanowisko Agile Coach

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 22.02.2021

Kraków

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy