Administrator Systemów i Aplikacji Biznesowych (DevOps)


Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z systemami Microsoft Windows Server 2012 i nowszymi
 • Doświadczenie w pracy z systemami GNU/Linux, w szczególności Ubuntu Server 16.04 LTS i nowszymi
 • Dobra znajomość platform Microsoft Azure i Azure DevOps
 • Dobra znajomość platformy wirtualizacji Microsoft Hyper-V
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność myślenia out-of-the-box
 • Zaangażowanie, pracowitość oraz chęć poznawania nowych technologii
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów pod presją czasu


Mile widziane

 • Dobra znajomość PowerShell oraz Bash
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem:
  • nginx
  • PHP7+
  • ElasticSearch 5.6+
  • PostgreSQL 11+
  • MS SQL Server 2012+
  • MS System Center Virtual Machine Manager
  • Kubernetes
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft Endpoint Configuration Manager
  • Veeam Backup & Replication


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Monitorowanie oraz reagowanie na problemy z aplikacjami Line of Business na środowiskach testowych OPS oraz produkcyjnych, w tym systemy bezpośrednio hostujące aplikacje LoB, z wyłączeniem warstwy sprzętowej
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwijanie systemów monitorujących oraz właściwa ich konfiguracja w celu poprawienia skuteczności/jakości zbieranych sygnałów/danych i generowanych alertów
 • Wdrażanie aplikacji LoB na środowiskach testowych OPS i produkcyjnych, włączając w to przygotowanie niezbędnych maszyn wirtualnych/platform kontenerowych
 • Ciągłą współpracę z Działem Development w zakresie doboru odpowiednich mechanizmów/technologii wdrożeniowych i hostingowych
 • Zarządzanie repozytoriami kodu zlokalizowanymi w usłudze Azure DevOps
 • Przygotowywanie definicji buildów i releasów w Azure DevOps (w tym elementów automatyzujących wdrożenia i testy), zarówno dla środowisk testowych OPS jak i produkcyjnych, przy uwzględnieniu potrzeb Działu Development
 • Wdrażanie aplikacji LoB na środowiskach testowych OPS i produkcyjnych
 • Przygotowywanie i realizowanie planów kopii zapasowych i DR

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy zdalnej lub częściowo zdalnej
 • Pracę w rozwijającym się środowisku biznesowym, dającym okazję do praktycznego wykorzystywania umiejętności
 • Możliwość wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Komfortowe warunki pracy (game room, chill room, pyszną kawę)


Aplikuj na stanowisko Administrator Systemów i Aplikacji Biznesowych (DevOps)

Dołącz dokument CVPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Dołącz dodatkowe dokumentyPrzeciągnij plik lub kliknij, aby wybrać z dysku

Informacje

Przekazywane nam przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez:

 • x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546;
 • al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45 lok 56A, 42-202 Częstochowa, posługującą się nr NIP 9492191268;
 • x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. B lok. 126, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;
 • Combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-200 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem iż, podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

dodano: 12.03.2021

Częstochowa

Kraków

systemy i administracja IT

1 wakat

aplikuj
wszystkie oferty pracy